Kontrolní komise

Kontrolní komise:

(zvolená Členskou schůzí 20. 10. 2018)

Mgr. Manfred Gratzer, MSD

PaedDr. Ladislava Nitsch

Ing. Petra Žufníčková, DiS.

Zápis č. 1/2020 ze zasedání kontrolní komise výboru AUČCJ:

Zápis z jednání kontrolní komise 2020

Zápis č. 1/2021 ze zasedání kontrolní komise výboru AUČCJ: 

Zápis z jednání kontrolní komise 2021