Kontrolní komise

Kontrolní komise:

(zvolená Členskou schůzí 7. 10. 2023)

Ing. Petra Žufníčková, DiS.

Mgr. Šárka Hořejší

Mgr. Dott.ssa Dagmar Adami

Zápis č. 1/2023 ze zasedání kontrolní komise výboru AUČCJ:

Zápis z jednání kontrolní komise 2023