Čeština bez hranic (EUF 2013-08)

Projekt ČEŠTINA BEZ HRANIC – komplexní podpora jazykového vzdělávání azylantů na území České republiky je zaměřen na azylanty, osoby s udělenou mezinárodní ochranou včetně přesídlených osob. Cílem tohoto projektu je zajistit komplexní podporu při jazykové integraci těchto osob. Jejich podpora spočívá především v zajišťování výuky českého jazyka jak v rámci Státního integračního programu podle metodiky MŠMT, tak nad tento rámec. Prioritním cílem kurzů je rozvoj komunikačních dovedností a konverzační obratnosti a také rozvoj specifických komunikačních kompetencí s důrazem na sociokulturní integraci azylantů do společnosti. S tím také úzce souvisí i zavedení komplexní metodické podpory lektorů. Projekt proto zahrnuje systém řízení kvality kurzů prostřednictvím hospitací metodika, díky jehož doporučením mohou lektoři dále zdokonalovat své lektorské schopnosti. Dalšími složkami metodické podpory jsou individuální konzultace s metodikem a využití učebních materiálů z rozsáhlé knihovny AUČCJ.

Specifickými cíli projektu jsou:

  • prohloubení rozvoje komunikačních dovedností a konverzační obratnosti u účastníků kurzů českého jazyka v rámci Státního integračního programu (dále SIP),
  • rozvoj specifických komunikačních kompetencí s důrazem na sociokulturní integraci azylantů do společnosti a rozvoj potřebných teoretických  znalostí u účastníků kurzů českého jazyka nad rámec SIP,
  • zavedení komplexní metodické podpory lektorů v kurzech českého jazyka pro azylanty a další cílové skupiny a sjednocení metodických postupů v těchto kurzech pro celou Českou republiku.
  • zlepšení úspěšnosti integrace azylantů prostřednictvím terénního poradenství, především v sociální oblasti, dále prostřednictvím optimalizace kurzů a zajištěním provázanosti služeb žadatele s poradenskými službami jiných organizací

AUČCJ zorganizoval více než 88 kurzů českého jazyka pro azylanty v několika městech v ČR: v Brně, Břeclavi, Bzenci, Černé Hoře, České Lípě, Havlíčkově Brodě, Havířově, Hradci Králové, Jaroměři, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Novém Městě na Moravě, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Písku Praze, Rakovníku, Rokycanech, Sokolově, Teplicích, v Ústí nad Labem, Vrchlabí a Vysokém Mýtě. Kurzy probíhají převážně v objemu 4-6 výukových lekcí za týden.

V projektech „Brána češtině otevřená – komplexní podpora jazykového vzdělávání azylantů v České republice“ (EUF 2011-14), „Česky s přehledem“ (EUF 2012-12) a „Čeština bez hranic“ (EUF 2013-08) bylo v období od 1. ledna 2012 do 31. května 2015 realizováno přes 18 640 hodin českého jazyka pro azylanty, a to jak při skupinové, tak při individuální výuce pro azylanty se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského uprchlického fondu (EUF 2013-08).

logo_MVCR   images

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *