Články k metodice výuky češtiny jako cizího jazyka

BENEŠOVÁ GRUNDOVÁ, Dominika. Jak začlenit sociokulturní aspekty do výuky anglicky mluvících studentů – příklad české verze programu EUROMOBIL. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2005-2006. Praha: AUČCJ, 2006.

KUKLOVÁ, Michaela. Sociokulturní aspekty výuky češtiny na Institutu slavistiky ve Vídni. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2005-2006. Praha: AUČCJ, 2006.

PROCHÁZKOVÁ, Ivana. Co je čtenářská gramotnost, proč a jak ji rozvíjet? Metodický portál www.rvp.cz [online]. 2006, leden [cit. 30. 5. 2008]. Dostupné na: http://www.rvp.cz/clanek/74/446

SLABOCHOVÁ, Dana. K výuce češtiny ve frankofonní Belgii: sociokulturní faux amis. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2005-2006. Praha: AUČCJ, 2006.

ŠKODOVÁ, Svatava; ŠTINDLOVÁ, Barbora. Modifikace principů přímé metody pro potřeby výuky gramatiky češtiny jako cizího jazyka. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2006-2007. Praha: Akropolis, 2007.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *