Smluvní strany: AUČCJ a SUZ MV ČR

Předmět plnění: Zajištění hospitační činnosti při výuce českého jazyka azylantů ubytovaných v IAS Předlice, Jaroměř, Brno, Havířov.

Rozsah poskytovaných služeb: 10 hospitací (ve všech IAS dohromady)

Vedoucí metodického týmu: Mgr. Dana Havlíková