Smluvní strany: AUČCJ a SUZ MV ČR

Předmět plnění: Zajištění hospitační činnosti při výuce českého jazyka azylantů ubytovaných v IAS Předlice, Jaroměř, Brno, Česká Lípa.

Rozsah poskytovaných služeb: 10 hospitací (ve všech IAS dohromady)

Garant hospitací: PhDr. Lída Holá