Cíle projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím intenzivní, dlouhodobé, individuální odborné práce napomoci klientum překonat bariéry, které vyplývají z jejich postavení a původu a brání jim v integraci na trh práce v ČR. Cílovou skupinou jsou nezaměstnaní cizinci s uděleným azylem a nezaměstnaní cizinci s trvalým pobytem. Projekt klientum nabídne jazykovou diagnostiku a skills audit, které identifikují klientovi možnosti a potřeby. Zároveň budou klientovi nabídnuty kurzy, které budou zaměřeny na individuální potřeby klienta a pomohou mu zjištěné handicapy odstranit. V rámci projektu bude vytvořena metodika pro jazykovou diagnostiku a skills audit speciálně upravený pro cizince, která bude moci být široce využita v práci s cizinci po celé ČR.

Zahájení projektu: listopad 2006

Předpokládané ukončení projektu: 31.10.2007

Doba trvání projektu v měsících: 24

Místo realizace: Hlavní město Praha

Žadatel: Centrum pro integraci cizinců, o.s. (CIC), www.cicpraha.org

Partner žadatele: Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka o.s. (AUČCJ)

Zapojení AUČCJ do projektu:

  • sestavení testu jazykové diagnostiky a samotné provedení jazykové diagnostiky
  • vypracování metodiky jazykové diagnostiky
  • zpracování lektorských posudků metodiky
  • příručka k jazykové diagnostice