Projekt je orientován na zkvalitnění filologických učitelských studijních programů, zvláště bohemistických, na zvýšení kompetencí budoucích, event. i současných učitelů v oblasti práce s žáky, jejichž prvním jazykem není čeština. Spočívá v inovaci studijních programů bakalářského i navazujícího magisterského studia, jejímž jádrem je využití moderních didaktických nástrojů, především tzv. žákovského korpusu (learner corpus). Bližší informace o projektu naleznete na www.c2j.cz.