Sborník AUČCJ 2016

V pořadí již jedenáctý sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) nabízí všem zájemcům další pečlivě připravený výběr z příspěvků přednesených během roku 2016 na společných pravidelných setkáních. Přednášející z řad odborníků, lingvistů a učitelů daného oboru opět nabízejí zajímavá témata z problematiky češtiny jako cizího jazyka. Novinkou tohoto sborníku jsou krátké prezentace nejenom mobilních aplikací, ale i jazykových her a doplňujících materiálů. Dále se autoři soustředí na specifika výuky různých jazykových úrovní. V oddílu výuky začátečníků se autorky dvou příspěvků zaměřují na produktivní řečové dovednosti a představí nám některé alternativní metody výuky. V části sborníku, věnované výuce mírně pokročilých, se autoři věnují specifikům použití autentických textů ve výuce. Toto téma rozšiřuje další příspěvek, který nám přibližuje využití korpusů ve výuce (autorka příspěvku nás zde seznámí s metodou Data-driven learning). Tento oddíl uzavírá obsáhlejší prezentace publikace Jazykové hry, kde může čtenář čerpat nápady pro svoji výuku, jakož i v příspěvku o výuce efektivní gramatiky. Třetí část sborníku je zaměřená na výuku středně pokročilých a věnuje se tématu konverzace a představuje hru Imaglee. Poslední oddíl této série, která se zabývá výukou pokročilých studentů, se zaměřuje na komunikační přístupy ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Neopomíjenou roli hraje příspěvek o tvorbě učebních a testových materiálů, ve kterém autor mapuje problematiku autorského práva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *