Sympozium 2019 – Metodická a didaktická platforma pro lektory českého jazyka jako cizího jazyka v rámci integračního procesu cizinců na území ČR v roce 2019

Projekt si jako hlavní cíl klade podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů, akademiků a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka na celostátní úrovni s přesahy do pohraničních oblastí sousedních států. Dílčími cíli je kvalitní příprava a realizace níže zmíněných čtyř aktivit, které budou v následujícím roce realizovány těmito způsoby:

A: Čtyřmi celodenními setkáními ve formě přednášek, workshopů a seminářů, které se uskuteční v únoru, květnu, září a listopadu 2019. Harmonogram setkání najdete zde.

B: Cílem projektu je rovněž tvorba praktické metodické příručky Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých.

C: Na konci roku 2019 bude, stejně jako v předchozích letech, vydán sborník vybraných přednášek a příspěvků ze setkání za rok 2019. Sborník představuje velmi důležitou metodologickou a teoretickou podporu pro učitele češtiny jako cizího jazyka, seznamuje je s novými poznatky v oboru a zajišťuje tak kontinuitu dění v oboru.

D: V rámci předkládaného projektu je důležitá také aktivní prezentace nových počinů v oboru češtiny pro cizince, resp. češtiny jako cizího jazyka. Jedná se např. představení nových výukových, metodických i odborných publikací či materiálů, informace o probíhajících projektech z dané oblasti, o výukových programech pro učitele apod. Z toho důvodu bude z projektu podpořen provoz internetové poradny v oblasti češtiny pro nerodilé mluvčí, která je součástí webových stránek AUČCJ, a metodická podpora na sociálních sítích.

Navrhovaný projekt úzce navazuje na projekt Sympozium 2018 – Metodická a didaktická podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka v rámci integračního procesu cizinců na území ČR v roce 2018 i na projekty předchozí. Záměrem AUČCJ je smysluplně využít prostředků projektu, zachovat stávající vysokou odbornou úroveň metodických setkání i vydávaného sborníku a vytvářet kvalitní metodické materiály pro učitele, což je možné pouze díky podpoře MŠMT.