Sympozium 2022 ‒ Metodická a didaktická platforma pro lektory českého jazyka jako cizího jazyka v rámci integračního procesu cizinců na území ČR v roce 2022

Projekt si jako hlavní cíl klade podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů, akademiků a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka na celostátní úrovni s přesahy do pohraničních oblastí sousedních států. Dílčími cíli je kvalitní příprava a realizace níže zmíněných čtyř aktivit, které budou v následujícím roce realizovány těmito způsoby:

A:      Třemi setkáními ve formě přednášek, workshopů a seminářů. V roce 2022 se setkání budou kromě jiného věnovat těmto tématům:

Podpora výuky a integrace nově příchozích ukrajinských občanů Metodická doporučení, příklady dobré praxe, sdílení zkušeností k aktuálnímu tématu

Práce s autentickými (textovými) materiály Autentické texty ve výuce – výuka reálií

Práce s autentickými (audiovizuálními) materiály Podpora dětí s OMJ nad rámec stávajícího systému

B:         Cílem projektu je rovněž tvorba souboru pracovních listů s metodickým návodem Česky s vlaštovkou 4. Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých. Publikaci budou podobně jako její první, druhý a třetí díl tvořit pracovní listy s podrobným a propracovaným metodickým návodem, které budou zaměřeny především na výuku dětí, bude však možné je využít i pro výuku dospělých. Tentokrát však nebude tématem publikace pouze rozvoj komunikačních kompetencí v obecném slova smyslu, ale tento hlavní záměr bude vhodně propojen s osvojováním českých reálií, zejména z okruhu společenskovědních předmětů a českých dějin. Didaktizované pracovní listy s podrobným metodickým návodem se díky tomu stanou propracovanou pomůckou pro výuku jazyka na podkladě výuky reálií. Naším záměrem je, aby reálie prezentované v publikaci pokryly vybrané okruhy z českých dějin, českého zeměpisu a dále nabídly vhled do českého politického systému a občanské společnosti. Zároveň by měly inspirovat k zapojení do občanského a komunitního života v České republice. Soubor pracovních listů Česky s vlaštovkou 4. Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých bude k dispozici ke stažení na webových stránkách AUČCJ.

C:      Na konci roku 2022 bude, stejně jako v předchozích letech, vydán sborník vybraných přednášek a příspěvků ze setkání za rok 2022. Sborník představuje velmi důležitou metodologickou a teoretickou podporu pro učitele češtiny jako cizího jazyka, seznamuje je s novými poznatky v oboru a zajišťuje tak kontinuitu dění v oboru. Kromě teoretických studií z oblasti lingvistiky i pedagogiky obsahuje také praktické příklady výukových aktivit a metodických postupů, které je možné přímo integrovat do pedagogické práce.

D:      V rámci předkládaného projektu je důležitá zejména aktivní prezentace nových počinů v oboru češtiny pro cizince, resp. češtiny jako cizího jazyka. Jedná se např. představení nových výukových, metodických i odborných publikací či materiálů, informace o probíhajících projektech z dané oblasti, o výukových programech pro učitele apod. Z toho důvodu bude z projektu podpořen provoz internetové poradny v oblasti češtiny pro nerodilé mluvčí, která je součástí webových stránek AUČCJ, a metodická podpora na sociálních sítích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *