Sympozium 2023 – Metodická a didaktická platforma pro lektory českého jazyka jako cizího jazyka v rámci integračního procesu cizinců na území ČR v roce 2023

Projekt si jako hlavní cíl klade podporovat a rozvíjet aktivní metodicko-didaktickou spolupráci učitelů, akademiků a dalších odborníků v oblasti češtiny jako cizího jazyka na celostátní úrovni s přesahy do pohraničních oblastí sousedních států. Dílčími cíli je kvalitní příprava a realizace níže zmíněných čtyř aktivit, které budou v následujícím roce realizovány těmito způsoby:

A: Čtyřmi celodenními setkáními ve formě přednášek, workshopů a seminářů, které se uskuteční v únoru, květnu, září a listopadu 2023.

B: Cílem projektu je rovněž tvorba praktické metodické příručky Česky s Vlaštovkou 4.

C: Na konci roku 2023 bude, stejně jako v předchozích letech, vydán sborník vybraných přednášek a příspěvků ze setkání za rok 2023. Sborník představuje velmi důležitou metodologickou a teoretickou podporu pro učitele češtiny jako cizího jazyka, seznamuje je s novými poznatky v oboru a zajišťuje tak kontinuitu dění v oboru.

D: Vzniká konverzační hra pro zapojení dětí s OMJ do aktivit na českých školách. Hra zábavným způsobem pomáhá rozvíjet základní komunikaci mezi česky mluvícími dětmi a dětmi s OMJ. Hlavním tématem je vaření a spolupráce při této činnosti. Cílem je pak dohromady v týmu uvařit co nejvíce jídel za daný čas.

E: V rámci projektu je důležitá také aktivní prezentace nových počinů v oboru češtiny pro cizince, resp. češtiny jako cizího jazyka. Jedná se např. představení nových výukových, metodických i odborných publikací či materiálů, informace o probíhajících projektech z dané oblasti, o výukových programech pro učitele apod. Z toho důvodu bude z projektu podpořen provoz internetové poradny v oblasti češtiny pro nerodilé mluvčí, která je součástí webových stránek AUČCJ, a metodická podpora na sociálních sítích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *