Češskij jazyk – Čeština pro rusky hovořící (A1-B2)

Autoři: Helena Confortiová a kol.LEDA, 2013
Anotace: Učebnice češtiny pro rusky hovořící se zaměřuje na praktické osvojení komunikace v českém jazyce. Učebnice obsahuje 20 lekcí, z nichž prvních pět je věnováno fonetice, dalších patnáct lekcí je tematicky orientováno na základní oblasti každodenního života. Studující si v nich osvojí asi 2000 slov a slovních spojení. * Učebnice nepředpokládá předchozí znalost češtiny, * gramatický výklad je přehledný, zdůrazňuje základní odlišnosti mezi oběma jazyky, * bohatá nabídka různorodých cvičení podporuje osvojení a upevnění látky, * důraz je kladen na schopnost dorozumět se a aktivně používat češtinu v praktickém životě, * učebnice obsahuje klíč ke cvičením a česko-ruský slovníček,
* součástí učebnice jsou dvě audio CD s nahrávkami úvodních textů a vybraných cvičení včetně jejich správných řešení.Učebnice je určena pro začátečníky a mírně pokročilé. Vhodná je jak pro výuku v kursech, tak i pro samouky. Studující dosáhne středně pokročilé úrovně osvojení češtiny (tj. samostatný uživatel B2 podle Evropského jazykového rámce).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *