Jednoduše česky

Přicházejí k vám do školy noví žáci bez znalosti češtiny? Kde začít? Co žáky naučíme dříve a co později? Které téma je podstatné?

Národní pedagogický institut České republiky připravil ve spolupráci s lektory Mgr. Radimem Ošmerou, Mgr. Evou Zavadilovou a Asociací učitelů češtiny jako druhého jazyka sérii krátkých výukových videí pro pedagogy či jiné kolegy, kteří začínají učit česky děti s odlišným mateřským jazykem. Videa jsou jednoduchým inspiračním návodem, jak přistoupit k učení základů českého jazyka, aby bylo možné s dětmi v hodinách komunikovat a postupně je zapojovat do vzdělávacího procesu, jak je postupně nenásilně provést základními gramatickými jevy skrze běžně používaný jazyk a jak tyto jevy fixovat.

Úvodní video

Úvodní video obsahuje představení lektorů. Lektoři vysvětlují, pro koho jsou lekce určeny a jak lze modifikované doporučené aktivity používat pro starší nebo pro mladší děti nebo pro jiné prostředí, než je školní třída, např. družina, volnočasové a zájmové kroužky.

Návody jsou koncipovány jednoduše s tím, že je možné navrhované aktivity použít hned nebo je modifikovat a postavit z nich celou hodinu češtiny jako druhého jazyka. Aktivity se dají zakomponovat i do dalších činností ve třídě.

Lektoři obracejí pozornost na dva základní prostředky, které může pedagog využít pro komunikaci se žákem s odlišným mateřským jazykem: metajazyk a komunikační kartičky.

První lekce

Seznámení. Jak se jmenuješ?

Ujasníte si, jak na tykání a vykání ve třídě, jak vysvětlit dětem rozdíl.

Různé seznamovací fráze, jak je učit, jak postupovat při seznamování, které další informace se žáky použít. Jak na seznamování s mladšími dětmi, jak na seznamování se staršími dětmi.

Práce s vizitkami.

Druhá lekce

Orientace v prostoru. Co to je a kde to je?

Opakování a základní fráze pro orientaci v prostoru.

Učíme negaci. Ne to není…

Vyslovování koncovek pro rody: ženský, mužský, střední.

Třetí lekce

Školní potřeby a rody. Co to je a kde to je? 

Nově: slova tady a tam.

Jak na vysvětlení rodů u Slovanů a Neslovanů. V čem je rozdíl?

Čtvrtá lekce

Orientace ve škole. Kde to je?

Zážitková hodina.

Jak poznávat a pojmenovávat jednotlivé místnosti ve škole.

Projdeme se se žáky po škole.

Pátá lekce

Adjektiva (přídavná jména). Jaké to je?

Obsah lekce navazuje na 4. lekci, proběhne opakování orientace ve škole.

Novou látkou lekce je učení přídavných jmen a koncovek, které je odlišují.

Na konci lekce mohou děti odpovídat na otázky: co to je, kde to, jaké to je.

Šestá lekce

Čísla a hodiny. Kolik je hodin?

Opakujeme: co to je, kde to je, jaké to je

Ukážeme vám, jak začít učit číslovky a jaké jsou rozdíly mezi slovanskými a neslovanskými dětmi. Jak souvisí bowling s číslovkami?

Věnujeme se také výuce hodin a času a slovesu být.

Sedmá lekce

Hodiny a školní předměty. V kolik je matematika a co je potom?

Opakujeme: co to jekde to jejaké to je a kolik je hodin

Věnujeme se práci s rozvrhem školy. Jak naučit žáky názvy předmětů a kdy jsou? Slovíčko potom a jeho význam.

Nesmíme zapomenout na důležitá slova: přestávka a oběd. 🙂

Osmá lekce

Co kdy děláme. V kolik vstáváš?

Lekce se věnuje každodenním aktivitám.

Já vstávám. Co děláš?

Jak procvičovat 3. osobu?

Devátá lekce

Co děláme po škole. Co děláš odpoledne?

Lekce se věnuje tomu, jak na rozšiřování slovní zásoby o další slovesa.

Jak postupovat u starších dětí?

Zazní další tipy na aktivity k procvičování slovní zásoby.

Desátá lekce

Třetí osoba a negace. Co dělá Igor a co nikdy neděláš?

Obsahem lekce je opakování předchozích poznatků a rozvíjení práce se slovesy, negativní formou sloves a množným číslem.

Poradíme vám, jak si poznatky upevnit.

Bonusové video

Obsahem bonusového videa je nápadník aktivit, které se dají používat kdykoliv v průběhu výuky, jak pro procvičování mluvnických jevů, tak pro uvolnění.

Představíme vám osm nezávislých aktivit s názorným výkladem. K dispozici jsou také různé modifikace.

Doporučené učebnice

Lacinová, P. Nečtu, nepíšu, učím se česky. CIC, o.p.s. (2018) – volně ke stažení

  • Volně dostupný pracovní sešit pro úplné začátečníky bez znalosti čtení a psaní. Obsahuje 10 tematických okruhů (kapitol). Ke každé kapitole jsou navíc navržené pohybové a výtvarné aktivity. Součástí publikace je metodická část.

Škodová, S. Domino. Český jazyk pro malé cizince 1, 2. Wolters Kluwer ČR, a. s. (2010, 2012) – možnost koupě

Havlíková, D., Ošmera, R. Česky s vlaštovkou 1, 2 (Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých). AUČJC 2019 – volně dostupné

Titěrová, K. a kol. Levou zadní 1: Čeština jako druhý jazyk. META o.p.s. (2018) – možnost koupě

  • Soubor materiálů vhodný od 7. ročníku ZŠ. Učebnice, pracovní sešit a mobilní aplikace zahrnuje mimo procvičování čtyř dovedností, úvod do českých reálií.

Další soupis vydaných učebnic naleznete na webu https://cizinci.npi.cz/materialy-3-az-9-rocnik-zs-do-a2/

Komunikační karty

Komunikační karty pocházejí ze souboru Krabička první záchrany pro učitele, první dny a týdny s žákem bez znalosti češtiny ve třídě.
Jsou designovány s ohledem na věkové a genderové kategorie – modrý panáček pro MŠ a 1. stupeň, dívka a chlapec pro starší žáky (možné používat pro dívku karty s dívkou, pro chlapce karty s chlapcem).

str. 1str. 2str. 3str. 4str. 5str. 6str. 7

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *