Metodické materiály

Tato konverzační hra vznikla za podpory MŠMT. Jejím primárním cílem je rozvoj jazykových kompetencí na úrovni A1/A2, kterého má být dosaženo na základě řízené i spontánní 
Číst více
V časopise pro vědy o vzdělání a výchově PEDAGOGIKA vyšel článek Využívání médií při autonomním učení se češtiny jako cizího jazyka u osob s mezinárodní 
Číst více
Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých Pracovní listy s aktivitami, které se dají využít pro různé úrovně 
Číst více
Přicházejí k vám do školy noví žáci bez znalosti češtiny? Kde začít? Co žáky naučíme dříve a co později? Které téma je podstatné? Národní pedagogický institut České republiky připravil 
Číst více
Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých Pracovní listy s aktivitami, které se dají využít pro různé úrovně 
Číst více
Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých Pracovní listy s aktivitami, které se dají využít pro různé úrovně 
Číst více
Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku dětí i dospělých Pracovní listy s aktivitami, které se dají využít pro různé úrovně 
Číst více
Vychází užitečná příručka pro studenty i učitele cizích jazyků: Vícejazyčná lingvistická terminologie Jedním z výstupů rezortního úkolu Podpora vícejazyčnosti, který v roce 2013 realizoval Národní institut pro další 
Číst více