Sborník AUČCJ 2021

V šestnáctém sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) čtenářům předkládáme výběr z příspěvků přednesených na čtyřech pravidelných setkáních AUČCJ uskutečněných v průběhu roku 2021. Vzhledem ke společenské situaci bylo v uplynulém roce nutné tři ze čtyř setkání uspořádat v online podobě, a tak se i témata většiny příspěvků týkala právě online výuky. Našimi přednášejícími letos byli učitelé češtiny jako cizího jazyka, učitelé češtiny jako druhého jazyka nebo lektoři dalších jazyků. Stejně jako v minulých letech jsme ke spolupráci přizvali také lingvisty a odborníky z dalších oborů. Prostřednictvím příspěvků čtenáře seznamujeme s nově vydanými učebnicemi češtiny pro cizince, učebnicemi pro děti s odlišným mateřským jazykem a dalšími užitečnými publikacemi. Zájemci se mohou dozvědět jak využívat různé online aplikace v individuální i skupinové výuce. Několik praktických příspěvků se zabývá přípravou, propagací a psychohygienou jazykových online lektorů. Nechybějí ani teoretičtěji orientované příspěvky, které nám např. ukážou jak využít jazykový koučink při práci se studenty nebo jak pracovat s dětmi s poruchami pozornosti. V neposlední řadě se podíváme na to, jak v lekcích z didaktického hlediska pracovat s adaptovanými literárními texty a uměleckým stylem obecně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *