Sborník AUČCJ 2023

V osmnáctém sborníku Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) čtenářům předkládáme výběr z příspěvků přednesených na čtyřech pravidelných setkáních AUČCJ uskutečněných v průběhu roku 2023. Přednášejícími byli učitelé češtiny jako cizího či druhého jazyka nebo lektoři dalších jazyků, lingvisté a odborníci z dalších oborů. Sborník prostřednictvím úvodních příspěvků čtenáře seznamuje s nově vydanými učebnicemi češtiny pro cizince a novými projekty z oboru. Další příspěvky se věnují novým formám výuky, jako např. výukou jazyků po telefonu, jazykovým mentoringem nebo výukou s pomocí umělé inteligence. Dva příspěvky zachycují tvorbu a průběh jazykových zkoušek pro dospělé, přesněji certifikovaných zkoušek a Zkoušky z jazyka a reálií pro účely udělování státního občanství ČR. Oba příspěvky shrnují zásadní informace pro všechny, kdo se k podobným zkouškám chystají nebo k nim připravují své studenty. Poslední část sborníku tvoří příspěvky věnující se češtině jako cizímu jazyku se zaměřením. Kromě obecného zamyšlení nad specifiky specializované češtiny bude čtenáři podrobněji přiblížena praxe výuky obchodní, lékařské a právnické češtiny. Věříme, že vám sborník pomůže rozšířit obzory o dění v oboru a ukáže další možné cesty jak tento potenciál využít.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *