Cyklus školení

Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka je akreditován MŠMT pro učitele základních a středních škol.. Klade si za cíl komplexně připravit začínající učitele nebo 
Číst více
Akreditovaný pokračovací cyklus školení pro učitele ČCJ volně navazuje na předcházející cyklus, jehož témata prohlubuje. Kromě toho se zaměřuje na výslovnostní aktivity, výuku obtížných gramatických jevů, 
Číst více
V září poprvé otevíráme Cyklus školení pro pokročilé učitele češtiny jako cizího jazyka, který je nadstavbou k pokračovacímu cyklu školení. Poskytuje prostor pro osvojení vybraných lektorských 
Číst více