Cyklus školení

Cyklus školení pro začínající učitele češtiny jako cizího jazyka (1) si klade za cíl komplexně připravit začínající učitele nebo učitele, kteří dosud neprošli teoretickou průpravou. 
Číst více
Pokračovací cyklus školení pro češtiny jako cizího jazyka (2) volně navazuje na předcházející cyklus, jehož témata prohlubuje. Kromě toho se zaměřuje na výslovnostní aktivity, výuku 
Číst více
Cyklus školení pro pokročilé učitele češtiny jako cizího jazyka (3) je nadstavbou k pokračovacímu cyklu školení. Poskytuje prostor pro osvojení vybraných lektorských dovedností jako je 
Číst více