Akademická příručka českého jazyka, Autor: Markéta Pravdová, Ivana Svobodová

Autor: Markéta Pravdová, Ivana Svobodová Academia, 2014 První knižní vydání přepracované a doplněné výkladové části Internetové jazykové příručky (http://prirucka.ujc.cas.cz) od kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Anotace: Příručka obsahuje poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, morfematice, tvarosloví, slovotvorbě, o některých syntaktických jevech a také kapitoly o formální úpravě písemností a jazykové etiketě. Na rozdíl od současných Pravidel českého pravopisu a mluvnic jsou některé výklady v příručce podrobnější a ucelenější (např. v oblasti psaní velkých písmen, interpunkce, shody přísudku s podmětem, skloňování osobních a zeměpisných jmen). Do příručky byly zařazeny především ty jevy, na něž se často ptají tazatelé jazykové poradny. Kniha je určena všem zájemcům o češtinu, a to jak široké veřejnosti, tak jejím profesionálním uživatelům, zvláště učitelům a studentům. Internetová jazyková příručka byla v roce 2009 oceněna medailí MŠMT 1. stupně za zlepšování podmínek pro výuku mateřského jazyka. Akademická příručka českého jazyka nyní vychází se schvalovací doložkou MŠMT.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *