Příspěvky

Interkulturní práce je nově vznikající profese, jejímž cílem je podpora komunikace cizinců a majoritní společnosti a zejména podpora úspěšné komunikace v institucích. Interkulturní práce postupně rozšiřuje 
Číst více
Příspěvek popíše, jak byly v roce 2021 kurzy realizovány, kdo byl do realizace zapojen a s jakými problémy se při realizaci Integrační centrum Praha muselo vypořádat. Zároveň 
Číst více
Workshop seznámí lektory s problematikou výuky tzv. lingvoreálií, a to zejména v rámci jazykové úrovně A1/A2. Ujasníme si, co vše zahrnuje pojem lingvoreálie, ukážeme si 
Číst více
O symbolech České republiky bylo toho řečeno už mnoho, ale zdá se, že toho nemůže byt nikdy dost. Nové generace si žádají nové pojetí tématu, 
Číst více
Slovo 21 je nevládní nezisková organizace, která od roku 2003 realizuje různorodé projekty zaměřené na integraci cizinců. Příspěvek představí způsoby, jakými se snažíme propojit cizince 
Číst více
Prezentace představuje koncept výuky reálií nejen jako součásti českého studijního programu, ale i jako volitelné kurzy pro studenty dalších relevantních oborů na Národní univerzitě Chengchi 
Číst více
Během prezentace byli posluchači seznámeni s výsledky dotazníkového šetření mezi studenty SIP s úrovní B1 a vyšší na téma Role médií při osvojování českého jazyka 
Číst více
Příspěvek seznámil účastníky konference s novým systémem jazykové přípravy dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, který vstoupil v platnost v září 2021. Krátce bylo 
Číst více
Ve workshopu byla představena nová experimentální metoda výuky cizích jazyků, která dostala název jazykový koučink (podle jiné terminologie lingvokoučink). Lektorka definovala tento pojem, rozebrala jeho 
Číst více