Příspěvky

Ve workshopu se nejprve společně zamyslíme nad možností využití adaptovaných literárních děl ve výuce čcj. Poté si vyzkoušíme několik typů cvičení na čtení a poslech 
Číst více
Chcete mít kurzy plné studentů? Pak se o vás musí dozvědět a vybrat si vás jako svého lektora. Jak to udělat? Seznamte se s postupy, 
Číst více
Svět se za života posledních čtyř až pěti generací změnil natolik, že modely vzdělávání a výchovy nutně zastarávají a stávají se hůře použitelnými. Proč? Protože 
Číst více
Už jste slyšeli o únikové hře? A o únikové hře ve výuce? A co o “únikovce” online? Chcete netradičně spojit hru, výklad i testování? Pojďme 
Číst více
Příspěvek se zabývá výsledky dvou vln monitoringu zaměřeného na zjišťování situace žáků s OMJ na základních školách v Praze v letech 2019-2020 a 2020-2021. Zajímali jsme se zejména 
Číst více
V první části prezentace je představena strukturu slovníku, jenž byl primárně vytvořen pro potřeby nerodilých mluvčích českého jazyka. Dále se upřesňují kritéria pro výběr a 
Číst více
Workshop se zaměřil na proces učení a jednotlivé etapy učení cizího (nového) jazyka – z pohledu FIE, neurovědy. Lektorka se společně s účastníky zamýšlela nad 
Číst více
Večerníčky se jeví jako vhodný didaktický nástroj pro výuku češtiny jako druhého jazyka s potenciálem rozvíjet u žáků vedle jazykové kompetence i znalosti českých reálií a 
Číst více
V příspěvku společně probereme to, jak můžeme využívat Facebook (popřípadě i další sociální sítě) jako lektoři češtiny pro cizince. Prakticky si ukážeme, v čem nám může Facebook 
Číst více
První, teoretická část příspěvku, se zaměří na vymezení základní terminologie a problematiky výuky jazyků u dětí s SPU a poruchami pozornosti. Pozornost bude věnována také 
Číst více