Ukončené projekty

Sympozium 2014 – Metodická a didaktická platforma pro lektory českého jazyka jako cizího jazyka v rámci integračního procesu cizinců na území ČR v roce 2014  Cíle 
Číst více
Projekt ČEŠTINA BEZ HRANIC – komplexní podpora jazykového vzdělávání azylantů na území České republiky je zaměřen na azylanty, osoby s udělenou mezinárodní ochranou včetně přesídlených osob. Cílem 
Číst více
Projekt BRÁNA ČEŠTINĚ OTEVŘENÁ (komplexní podpora jazykového vzdělávání azylantů na území České republiky) je zaměřen na cílové skupiny azylantů, osob s udělenou mezinárodní ochranou a přesídlených 
Číst více
Projekt je orientován na zkvalitnění filologických učitelských studijních programů, zvláště bohemistických, na zvýšení kompetencí budoucích, event. i současných učitelů v oblasti práce s žáky, jejichž 
Číst více
Smluvní strany: AUČCJ a MŠMT ČR Předmět plnění: Zajištění a poskytování kurzů českého jazyka jako cizího jazyka, spolu s výukou sociokulturního, sociálně právního a geografického minima pro azylanty 
Číst více
Projekt je zaměřen na zvýšení kvalifikací a kompetencí učitelů na základních a středních školách, kteří se ve výuce setkávají s dětmi-cizinci a musí se vyrovnávat s jazykovou 
Číst více
Cíle projektu: Cílem projektu je vyškolení lektorů češtiny jako cizího jazyka, tak aby ovládali kromě metodiky výuky češtiny také dovednosti z oblasti interkulturního vzdělávání. Měli 
Číst více
Cíle projektu: Cílem projektu je prostřednictvím intenzivní, dlouhodobé, individuální odborné práce napomoci klientum překonat bariéry, které vyplývají z jejich postavení a původu a brání jim 
Číst více